ویرایش محتوا

پیش آزمون دوره آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Business Partner

منابع انسانی شرکت یار

آزمون دوره ی منابع انسانی شرکت یار (HR Busi­ness Part­ner) که منابع انسانی شریک کسب و کار هم نامیده شده است، در دو نوبت یکی پیش از برگزاری دوره و دیگری پس از برگزاری دوره برگزار می شود. این آزمون برای سنجش سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک طراحی شده است.

تکمیل پیش آزمون و آزمون پایانی به همراه مشارکت فعال در طول برگزاری کارگاه برای دریافت گواهینامه حضور در دوره از سوی شرکت رایان راهبرد ضروری است.

در ادامه از شرکت کنندگان در دوره منابع انسانی شرکت یار که ثبت نام خود را قطعی کرده اند، دعوت می شود پیش آزمون را انجام دهند:

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است