ویرایش محتوا

پیش آزمون دوره آموزش منابع انسانی — سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک

آموزش منابع انسانی کارگاهی تخصصی جهانی

آزمون دوره ی سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک در دو نوبت یکی پیش از برگزاری دوره و دیگری پس از برگزاری دوره برگزار می شود. این آزمون برای سنجش سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک طراحی شده است.

تکمیل پیش آزمون و آزمون پایانی به همراه مشارکت فعال در طول برگزاری کارگاه برای دریافت گواهینامه حضور در دوره از سوی شرکت رایان راهبرد ضروری است.

در ادامه از شرکت کنندگان در دوره سنجش اثربخشی آموزش به روش کرک پاتریک که ثبت نام خود را قطعی کرده اند، دعوت می شود پیش آزمون را انجام دهند:

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است