ویرایش محتوا

پیش آزمون دوره آموزش سنجش کیفیت خدمات با مدل سرو کوال

سروکوال سنجش کیفیت خدمات

با سلام خدمت شرکت کنندگان محترم در دوره ی سنجش کیفیت خدمات با مدل سرو کوال

آزمون زیر به منظور ارزیابی مهارت و دانش شما قبل از شروع دوره طراحی شده است. پاسخ های شما کمک می کند تا مدرس بتواند موضوعات و مفاهیم را متناسب با شرکت کنندگان ارائه نماید.

شایان ذکر است که پاسخ به همه ی سؤالات اجباری نیست و اگر پاسخ سؤالی را نمی دانید، به سادگی «نمی دانم» را وارد نمایید.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است