ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «آنالیست ارشد سفارشات»

عناوین شغلی مشابه:

آنالیست ارشد سفارشات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Orders Senior Analyst

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: سرپرست تنظیم تقاضا و سفارشات

واحد اصلی: بازرگانی

زیرواحد: انبار کالا

هدف شغل:

بررسی سطح موجودی انبار در تطابق با سطوح مجاز و جنبه های مختلف سفارشات در حال انجام و انعطاف مجاز برای تهیه و تنظیم تقاضا ‏
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است