شناسنامه شغل «آنالیست مکانیزاسیون»

عناوین شغلی مشابه:

آنالیست مکانیزاسیون

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Mechanization Analyst

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: سرپرست تنظیم تقاضا و سفارشات

واحد اصلی: بازرگانی

زیرواحد: انبار کالا

هدف شغل:

بررسی سیستم های مختلف انبارداری به منظور بهبود فرآیند گردش کار و ارزیابی و استقرار سیستم نرم افزاری و پایگاه داده مناسب
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top