شناسنامه شغل «انباردار انبارهای جانبی»

عناوین شغلی مشابه:

انباردار انبارهای جانبی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Warehouse Keeper

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارمند

مدیر مستقیم: مسئول انبارهای جانبی

واحد اصلی: ‏ بازرگانی

زیرواحد: انبارهای کالا

هدف شغل:

حفظ و نگهداری کالاهای بزرگ موجود در شرایط مناسب به منظور دسترسی آسان با توجه به ویژگی های کالا در مواقع نیاز
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top