ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «تحصیلدار»

عناوین شغلی مشابه:

تحصیلدار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: تحصیلدار

مدیر مستقیم: رئیس خزانه

واحد اصلی: مالی و سرمایه گذاری

زیرواحد: خزانه و اعتبارات

هدف شغل:

انجام امور بانکی و نقل و انتقال کلیه مکاتبات و اسناد مالی به منظور تسهیل در مراودات مالی شرکت.
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است