ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «تحلیلگر حوادث امنیتی»

عناوین شغلی مشابه:

تحلیلگر حوادث امنیتی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر رخدادهای امنیتی

واحد اصلی: معاونت امنیت اطلاعات و ارتباطات

زیرواحد: مدیر رخدادهای امنیتی

هدف شغل:

پاسخ به رخدادهای امنیتی با استفاده از روال و رویه های مربوطه جهت بازگرداندن هر چه سریعتر خدمت به وضع عادی و ارائه اطلاعات درخواستی مراجع ذی صلاح (قضایی و انتظامی)
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است