شناسنامه شغل «تحلیلگر مرکز عملیات امنیت»

عناوین شغلی مشابه:

تحلیلگر مرکز عملیات امنیت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاون واحد عملیات امنیت

واحد اصلی: معاونت امنیت اطلاعات و ارتباطات

زیرواحد: عملیات امنیت

هدف شغل:

طراحی SOC ، راه اندازی و راهبری WAF ، HSM ، CA و سامانه های شناسایی BOT جهت امن سازی خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملت
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top