ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «تنخواه گردان»

عناوین شغلی مشابه:

تنخواه گردان

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس خزانه‌داری

واحد اصلی: معاونت پشتیبانی

زیرواحد: امور مالی

هدف شغل:

نگهداری وجوه نقد به منظور اختصاص به متقاضیان صاحب صلاحیت و اختیار و تسویه پس از دوره مقرر شده
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است