ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره هماهنگی عملیات اجرایی»

عناوین شغلی مشابه:

رئيس اداره هماهنگي عمليات اجرايي

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: اداره كل طراحي و بهينه سازي شبكه

واحد اصلی: معاونت شبکه / اداره کل طراحی و بهینه سازی شبکه

زیرواحد: هماهنگی عملیات اجرایی

هدف شغل:

بررسی و پایش مستمر عملیات اجرایی شبکه و سیستم ها به منظور حصول اطمینان از هماهنگی بین آنها و تطابق آنها با طرح ها و برنامه های شرکت.
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است