ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره بودجه»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره بودجه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: معاون مالی و پشتیبانی

واحد اصلی: معاونت مالی و پشتیبانی

زیرواحد: بودجه

هدف شغل:

توسعه، پیاده سازی و حفظ یک مکانیزم مناسب بودجه بندی برای شرکت و گروه به منظور برنامه ریزی استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف ترسیم شده و فراهم نمودن امکان کنترل هزینه ها و درآمدها
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است