ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی و گزارشهای مالی»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی و گزارشهای مالی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر کل کنترل مالی گروه

واحد اصلی: معاونت مالی و پشتیبانی/ اداره کل کنترل مالی گروه

زیرواحد: اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی و گزارشهای مالی

هدف شغل:

انجام بررسيهاي اقتصادي در زمينه تعیین فعالیت های مخابراتی و نظارت بر بررسی و تجزیه و تحلیل طرح های پيشنهادی ارائه شده از سوي واحدها و شرکت های تابعه جهت تبیین ابعاد مالی و اقتصادی و منافع حاصله از اجرا یا عدم اجرای آنها وارائه اطلاعات کافی برای تصمیم گیری
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است