ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره تحلیل عملکردو هماهنگی طرح های راهبردی»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره تحلیل عملکردو هماهنگی طرح های راهبردی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر کل راهبرد و برنامه ریزی

واحد اصلی: راهبرد و توسعه کسب و کار / راهبرد و برنامه ریزی

زیرواحد: تحلیل عملکرد و هماهنگی طرحهای راهبردی

هدف شغل:

شناسایی و تعیین شاخص های کلیدی اهداف راهبردی و تحلیل عملکرد شرکت و گروه ، به منظور ارزیابی و تعیین شکاف بین اهداف و عملکرد و ایجاد هماهنگی و ارائه پیشنهادات و گزارشات تحلیلی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است