ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره تطابق سرویس و نظارت»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره تطابق سرویس و نظارت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر کل تنظیم مقررات

واحد اصلی: حقوقی و تنظیم مقررات/ تنظیم مقررات

زیرواحد: تطابق سرویس و نظارت

هدف شغل:

نظارت بر چگونگی اجرای تعهدات تنظیم مقرراتی در مجموعه مخابرات جهت اطمینان از ارائه سرویس و استفاده از فرصت ها براساس پروانه اعطائی در راستای استراتژی و پرهیز از ریسکهای فعالیت در بخشهای غیرمجاز
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است