ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره حفاظت فناوری اطلاعات»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره حفاظت فناوری اطلاعات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت حراست

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: مدیر کل حراست مرکزی

واحد اصلی: حراست مرکزی

زیرواحد: شرکت مادر تخصصی گروه/حراست

هدف شغل:

تعریف و اجرای سیاست ها و رویه ها از منظر حراست نرم افزاری با توجه به سیاستهای سند راهبردی افتا و دستورالعملهای وزارت اطلاعات ‏و مصوبات شورایعالی امنیت ملی جهت به حداقل رساندن هر گونه تهدید و آسیب‌پذیری و نشت اطلاعات و داده های طبقه‌بندی شده در ‏سیستمهای الکترونیکی، رایانه ای و مخابراتی ‏
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است