ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره دفترداری و استانداردهای حسابداری»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره دفترداری و استانداردهای حسابداری

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیرکل حسابداری گروه

واحد اصلی: معاونت مالی و پشتیبانی/اداره کل حسابداری گروه

زیرواحد: اداره دفترداری و استانداردهای حسابداری

هدف شغل:

ارائه روش مناسب و نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت و نگهداری حسابها و دفاتر قانونی و کنترل حساب های معین و تائيد گزارشهاي نهائي حسابهاي مذكور براي تنظيم ترازنامه و تجزيه وتحليل صورتهاي مالي و رعایت آ یین نامه های تحریر دفاتر قانونی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است