ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره ساختار و فرایندهای کاربردی فناوری اطلاعات»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره ساختار و فرایندهای کاربردی فناوری اطلاعات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیرکل راهبرد فناوری اطلاعات گروه

واحد اصلی: فناوری اطلاعات / راهبرد فناوری اطلاعات گروه

زیرواحد: ساختار و فرایندهای کاربردی فناوری اطلاعات

هدف شغل:

طراحی و بهبود فرایندها و سیاستهای فناوری اطلاعات ، مشارکت و هماهنگی در پیشنهاد ساختار گردش کار و بسترهای مورد استفاده در حوزه فناوری اطلاعات به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سیستم فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و گروه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است