ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره صورتهای مالی و تلفیق»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره صورتهای مالی و تلفیق

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیرکل حسابداری گروه

واحد اصلی: معاونت مالی و پشتیبانی/ اداره کل حسابداری گروه

زیرواحد: اداره صورتهای مالی و تلفیق

هدف شغل:

نظارت بر تهیه و تنظیم دستورالعملهای مالی و تلفیقی کلیه حسابها و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و گروه در راستای ارائه صورتهای مالی واحد
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است