ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره طرح و مهندسی سوئیچ و سرویس ها»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره طرح و مهندسی سوئیچ و سرویس ها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیرکل طراحی وبهینه سازی شبک

واحد اصلی: معاونت شبکه / اداره کل طراحی و بهینه سازی شبکه

زیرواحد: طرح و مهندسی سوئیچ و سرویس ها

هدف شغل:

هماهنگی فعالیتهای طراحی و مهندسی و تهیه و تنظیم مشخصات فنی طرح های جاری، نگهداری و توسعه سوئیچ و سرویس ها به منظور بهینه سازی نگهداری، دسترسی و استفاده از اطلاعات مورد نیاز برای برقراری ارتباط در شبکه.
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است