ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره مدیریت پروژه های شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره مدیریت پروژه های شبکه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدير کل راهبرد و برنامه ریزی شبکه

واحد اصلی: شبکه/ راهبرد و برنامه‌ریزی شبکه

زیرواحد: مدیریت پروژه های شبکه

هدف شغل:

مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر برنامه ها و پروژه های شبکه برای حصول اطمینان از انجام ب آنها طبق زمان و هزینه و کیفیت پیش بینی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است