ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره مدیریت کیفیت»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره مدیریت کیفیت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر کل کیفیت و فرایند

واحد اصلی: راهبرد و توسعه کسب و کار/کیفیت و فرآیند

زیرواحد: مدیریت کیفیت

هدف شغل:

توسعه و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت مخابرات ایران با رویكرد EFQM (بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) به عنوان یک فرایند سطح2 eTOM جهت حصول اطمینان از اینکه تمامی الزامات کیفیت در تمام مراحل چرخه عمر خدمات و محصول به وضوح حفظ ، تعریف و در جهت تضمین کیفیت به رسمیت شناخته شده است .
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است