ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس اداره ممیزی اسناد»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره ممیزی اسناد

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر کل کنترل مالی گروه

واحد اصلی: معاونت مالی و پشتیبانی/ اداره کل کنرل مالی گروه

زیرواحد: اداره ممیزی اسناد

هدف شغل:

تهیه و تنظیم دستور العمل های ممیزی و نظارت و رسیدگی به کلیه اسناد مالی و تعهد آور مربوط به هزینه و درآمد در سطح شرکت جهت اطمینان از صحت و کفایت مدارک و مطابقت با قوانین و مقررات مالی محاسباتی و تدارکاتی در شرکتهای گروه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است