ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس امورمطالعات و بررسیهای مهندسی»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس امورمطالعات و بررسیهای مهندسی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: مدیریت پروژه

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: معاون مطالعات مهندسی و اقتصادی طرح ها

واحد اصلی: مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

زیرواحد: تکمیل شود

هدف شغل:

بررسی کلیات فنی پروژه های پالایشی و فرآیندی و تقاضای طرح های جدید و تغییر در وضعیت خطوط شبکه انتقال گاز موجود در بخشهای نیروگاهی ,پتروشیمی ,صنعت و مصارف خانگی و تحلیل و شبیه سازی مصرف در آنها در شرکت به منظور ارزیابی تاسیسات پیشنهادی در طرح و به منظور تعیین تناسب آن ها با الزامات فنی و شرایط شرکت.
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است