ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس بخش برنامه و بودجه»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس بخش برنامه و بودجه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Head of Budgeting and Planning

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر توسعه ی سازمانی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: توسعه ی سازمانی

هدف شغل:

جمع آوری برنامه هاو بودجه ی واحدها و شرکت و تسهیلگری تدوین آن به منظور کنترل و حصول اطمینان از اینکه در راستای استراتژی و اهداف شرکت باشند
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است