ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس بخش تأسیسات و ساختمان»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس بخش تأسیسات و ساختمان

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: 4984

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر پشتیبانی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: پشتیبانی

هدف شغل:

پایش وضعیت، نگهداری و انجام تعمیرات اصلاحی تأسیسات، اماکن و ساختمانهای شرکت حصول اطمینان از سرویس دهی و عملکرد مناسب تأسیسات و وضعیت عمومی مناسب ساختمان
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است