ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس بخش حقوقی و دعاوی»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس بخش حقوقی و دعاوی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Head of Legal & Litigations

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: مدیر امور حقوقی و قراردادها

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: امور حقوقی و قراردادها

هدف شغل:

انعقاد قراردادهای شرکت مطابق قوانین و مقررات و به ثمر رسیدن پرونده های حقوقی و کیفری شرکت و حرکت شرکت بر مسیر ‏قوانین و مقررات جاری شرکت
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است