ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس بخش قراردادها و ادعاها»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس بخش قراردادها و ادعاها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Head of Contracts and Claims

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: مدیر امور حقوقی و قراردادها

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: امور حقوقی و قراردادها

هدف شغل:

بهبود بخشیدن به متن قراردادها از لحاظ پوشش نیازهایی که واحدهای متقاضی اعلام می کنند به منظور حفظ منافع شرکت و بررسی و به ‏حداقل رساندن ادعاهای طرف قرارداد و امکان حل و فصل آنها
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است