شناسنامه شغل «رئیس سیستم‌های اطلاعات مدیریت»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس سیستم‌های اطلاعات مدیریت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: مدیر برنامه‌ریزی تلفيقي

واحد اصلی: مطالعاتي/برنامه‌ريزي/ مشاوره‌اي

زیرواحد: مدیریت برنامه‌ریزی تلفيقي

هدف شغل:

برنامه‌ريزي و نظارت بر فرآیند گردآوری و ورود داده‌های عملکردی به سامانه‌های نرم‌افزاری، تهیه گزارشات آماری جهت ارایه به مراجع درون و ‏برون سازمانی و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نرم‌افزاری به منظور حصول اطمینان از صحت و در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز ‏در تصیم‌گیری‌های مديريتي.‏
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است