ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)»

عناوین شغلی مشابه:

شناسنامه شغلی رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات، رییس IT، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیر IT، رئیس خدمات انفورماتیک، مدیر تکنولوژی اطلاعات، مسئول آی تی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): IT Manager

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: مدیر عامل

واحد اصلی: مدیریت

زیرواحد: فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف شغل:

استقرار و به روزنگهداری و تأمین پایدار سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل گردش اطلاعات و اتصال بخش های مختلف شرکت
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است