ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رئیس مرکز اطلاعات مدیریت»

عناوین شغلی مشابه:

شناسنامه شغل رئیس مرکز اطلاعات مدیریت، رئیس بهبود سیستم ها و روش ها و گزارشات، رئیس برنامه ریزی جامع، مدیر استقرار ERP

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): MIS Center (ERP) Manager

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: رئیس سیستم های اطلاعات مدیریت

واحد اصلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

زیرواحد: مدیریت برنامه ریزی

هدف شغل:

استقرار و هدایت سامانه های اطلاعات مدیریت به منظور توانمند نمودن در تهیه گزارش های مورد نیاز و ارائه فرصت ‏تصمیم گیری مناسب به مدیران
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است