شناسنامه شغل «رئیس مرکز اطلاعات مدیریت»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس مرکز اطلاعات مدیریت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: رئیس سیستمهای اطلاعات مدیریت

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: مدیریت برنامه ریزی

هدف شغل:

استقرار و هدایت سامانه های اطلاعات مدیریت به منظور توانمند نمودن در تهیه گزارشهای مورد نیاز و ارائه فرصت ‏تصمیم گیری مناسب به مدیران
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top