ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «راننده»

عناوین شغلی مشابه:

راننده, متصدی نقلیه, مسئول حمل و نقل, متصدی سرویس, کارمند نقلیه, متصدی ایاب و ذهاب

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Driver

خانواده شغلی: منابع انسانی و اداری

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: متصدی

مدیر مستقیم: سرپرست نقلیه

واحد اصلی: پشتیبانی

زیرواحد: خدمات

هدف شغل:

رانندگی و نگهداری مناسب از اتومبیل شرکت جهت جابه جایی مدیران، کارشناسان و امانات شرکت
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است