ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رییس اداره حفاظت اسناد طبقه بندی شده»

عناوین شغلی مشابه:

رییس اداره حفاظت اسناد طبقه بندی شده

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت حراست

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: مدیرکل حراست مرکزی

واحد اصلی: حراست

زیرواحد: شرکت مادر تخصصی گروه/حراست

هدف شغل:

یررسی و نظارت بر تهیه و نگهداری کلیه طرح ها و دستورالعملهای حفاظتی اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اجرای آنها به منظور حفظ امنیت ‏و توزیع طبقه بندی شده اسناد و اطلاعات محرمانه و عدم افشای اسناد شرکت برای افراد غیرمجاز ‏
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است