ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «رییس اداره مدیریت خرید و زنجیره تأمین شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

رییس اداره مدیریت خرید و زنجیره تأمین شبکه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: معاون شبکه شرکت مخابرات ایران

واحد اصلی: شبکه

زیرواحد: مدیریت خرید و زنجیره تامین شبکه

هدف شغل:

پیاده سازی راهبرد خرید و مدیریت زنجیره تامین تجهیزات شبکه به منظور حصول اطمینان از دسترس بودن همیشگی مواد و تجهیزات مورد نیاز و انجام خرید با کیفیت و مشخصات مورد نظر و هزینه بهینه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است