شناسنامه شغل «سرپرست انتظامات»

عناوین شغلی مشابه:

سرپرست انتظامات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت حراست

سطح سازمانی: سرپرست

مدیر مستقیم: مدیر منابع انسانی

واحد اصلی: سرپرست انتظامات

زیرواحد: ‏ انتظامات

هدف شغل:

پایش و ثبت هر گونه ورود و خروج نیروها و تجهیزات در اختیار و مواد و محصولات جهت حفاظت از اموال و دارایی های شرکت و تأمین امنيت و آرامش ‏سازمان
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top