شناسنامه شغل «سرپرست انتظامات»

عناوین شغلی مشابه:

سرپرست انتظامات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): security supervisor

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت دارو

سطح سازمانی: سرپرست

مدیر مستقیم: رئیس حراست

واحد اصلی: اداری و رفاه

زیرواحد: منابع انسانی / انتظامات

هدف شغل:

حفاظت اموال و دارایی های شرکت و پایش هر گونه ورود و خروج از طریق نیروها و تجهیزات در اختیار جهت تأمین امنيت و آرامش سازمان
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top