شناسنامه شغل «سرپرست برنامه ریزی نیروی انسانی»

عناوین شغلی مشابه:

سرپرست برنامه ریزی نیروی انسانی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): HR Planning Supervisor

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: سرپرست

مدیر مستقیم: رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش

واحد اصلی: منابع انسانی

زیرواحد: برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش

هدف شغل:

بررسی و تحلیل روندهای بازارکار و پروژه ها و برنامه های آتی و خروج خدمت به منظور برآورد نیازها و عرضه و تقاضای نیروی انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top