ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مدیرکل کنترل استراتژی ها و عملکرد گروه»

عناوین شغلی مشابه:

مدیرکل کنترل استراتژی ها و عملکرد گروه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاون فناوری اطلاعات

واحد اصلی: فناوری اطلاعات

زیرواحد: کنترل استراتژی ها و عملکرد گروه

هدف شغل:

نظارت کلان بر پیاده سازی صحیح استراتژی ها و مدیریت عملکرد فناوری اطلاعات جهت حصول اطمینان از کارکرد مناسب فناوری اطلاعات در تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و اثربخشی سیستم فناوری اطلاعات شرکت و گروه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است