ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مدیر آموزش و توسعه»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر آموزش و توسعه, رئیس آموزش, مدیر یادگیری, مسئول مدیریت دانش, رئیس تجهیز نیروی انسانی, مدیر ترینینگ

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Training & Development Manager

خانواده شغلی: منابع انسانی و اداری

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: مدیر ارشد منابع انسانی

واحد اصلی: منابع انسانی

زیرواحد: آموزش و توسعه

هدف شغل:

ارائه خط مشی و برنامه های آموزش و توسعه مناسب به منظور حصول اطمینان از توانمندسازی مدیران و کارکنان متناسب با مشاغل و ارتقای شایستگی ها و استقرار فرهنگ مبتنی بر یادگیری
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است