شناسنامه شغل «مدیر استانداردسازی و بهبود روشها»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر استانداردسازی و بهبود روشها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاونت برنامه‌ریزی کنترل و نظارت

واحد اصلی: معاونت برنامه‌ریزی کنترل و نظارت

زیرواحد: گروه استانداردسازی و بهبودروشها

هدف شغل:

برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیتهای استانداردسازی و بهبود روشها به منظور تقویت یکپارچگی ارتقای سطح بلوغ فرایندی شرکت
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top