ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مدیر امور مجامع و سهام»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر امور مجامع و سهام, رئیس مجامع شرکت ها, مسئول امور سهامداران, مسئول امور حقوقی شرکت های هولدینگ

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Annual General Meeting & Stock Affairs Manager

خانواده شغلی: امور حقوقی و قراردادها

صنعت محل فعالیت: هولدینگ و سرمایه گذاری

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: ‏ مدیرعامل

واحد اصلی: امور حقوقی

زیرواحد: امور مجامع و سهام

هدف شغل:

هماهنگی و پیگیری برگزاری مجامع شرکت های عضو هولدینگ جهت بررسی و تصویب عملکرد و صورت های مالی و اطمینان از رعایت حقوق سهامداران
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است