شناسنامه شغل «مدیر بالادستی ‏»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر بالادستی ‏

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Upstream Manager

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: ساخت و ساز و پروژه

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاون اقتصادی و توسعه‎ ‎ی کسب و کار

واحد اصلی: معاونت اقتصادی و توسعه ی کسب و کار

زیرواحد: پروژه های بالا دستی

هدف شغل:

شناسایی فرصتهای موجود در حوزه بالادستی به منظور معرفی به سرمایه گذاران و شرکای بالقوه و جلب همکاری برای عقد قرارداد و ‏شروع همکاری
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top