شناسنامه شغل «مدیر پایین دستی ‏»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر پایین دستی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Downstream Manager

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: ساخت و ساز و پروژه

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاون اقتصادی و توسعه ‎ی کسب و کار

واحد اصلی: معاونت اقتصادی و توسعه ی کسب و کار

زیرواحد: پروژه های پایین دستی

هدف شغل:

شناسایی فرصتهای موجود در حوزه پایین دستی به منظور معرفی به سرمایه گذاران و شرکای بالقوه و جلب همکاری برای عقد قرارداد و ‏شروع همکاری ‏
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top