ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مدیر کل مدیریت پروژه ها»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر کل مدیریت پروژه ها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: مدیریت پروژه

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاون راهبرد و توسعه کسب و کار

واحد اصلی: راهبرد و توسعه کسب و کار

زیرواحد: تکمیل شود

هدف شغل:

راهبری و مدیریت سبد پروژه های شرکت و گروه جهت حصول اطمینان از انجام صحیح و به موقع و همسویی و یکپارچگی پروژه ها با استراتژی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است