شناسنامه شغل «مدیر گروه علوم داده»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر گروه علوم داده

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: تکمیل شود

واحد اصلی: معاونت بانکهای اطلاعاتی

زیرواحد: علوم داده (Data Science)

هدف شغل:

تحلیل مدیریت داده های حجیم به منظور خلق دانش جدید برای استفاده از آن در کسب و کار و مدیریت و راهبری فنی و تیمی نیروهای انسانی زیر مجموعه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top