ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مدیر گروه پیشخوان سرویس و راهبر سامانه مدیریت تسک و مدیریت محتوا»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر گروه پیشخوان سرویس و راهبر سامانه مدیریت تسک و مدیریت محتوا

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاونت عملیات

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: عملیات

هدف شغل:

برقراری ارتباط مستمر و مدیریت شده با مشتریان به منظور ارائه هرچه بهتر سرویسهای سامانه مدیریت تسک و محتوا و ارائه گزارشات قابل استناد به مدیران ارشد سازمان در محدوده
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است