شناسنامه شغل «مسؤول ارتباطات و زیرساخت شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

مسؤول ارتباطات و زیرساخت شبکه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Communication and Network Infrastructure In-‎Charge

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: مسئول

مدیر مستقیم: رئیس سرویس‌های شبکه و امنیت

واحد اصلی: سرویس‌های شبکه و امنیت

زیرواحد: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف شغل:

طراحی و نگهداری و پایش مستمر زیرساخت‌های ارتباطی به منظور ایجاد بسترهای ارتباطی و انتقال سرویس‌ها در گروه اویک
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top