ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مسؤول ارتباطات و زیرساخت شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

مسؤول ارتباطات و زیرساخت شبکه، کارشناس شبکه، کارشناس ارتباطات، مدیر زیرساخت های ارتباطی، کارشناس مسئول شبکه ارتباطی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Communication and Network Infrastructure In-‎Charge

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: مسئول

مدیر مستقیم: رئیس سرویس‌های شبکه و امنیت

واحد اصلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

زیرواحد: سرویس‌های شبکه و امنیت

هدف شغل:

طراحی و استقرار و پایش مستمر وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی به منظور تأمین بسترهای ارتباطی و تسهیل نگهداری و انتقال اطلاعات در بستری امن
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است