شناسنامه شغل «مسؤول انبار کالای پروژه‌ها»

عناوین شغلی مشابه:

مسؤول انبار کالای پروژه‌ها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Projects Warehouse In-Charge

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: ساخت و ساز و پروژه

سطح سازمانی: مسئول

مدیر مستقیم: رئیس انبارها

واحد اصلی: مدیریت تجهیز و پشتیبانی پروژه‌ها ‏

زیرواحد: مدیریت تجهیز و پشتیبانی پروژه‌ها

هدف شغل:

کنترل فرآیند، پیگیری امور و پشتیبانی انبارهای جاری و مرکزی پروژه‌ها به منظور تأمین کالاهای (متریال) پروژه‌های شرکت اویک
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top