ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مسئول صورت های مالی و تلفیقی»

عناوین شغلی مشابه:

شناسنامه شغل مسئول صورت های مالی و تلفیقی، مسئول صورت های مالی هولدینگ، رئیس صورت های مالی تلفیقی، کارشناس صورت های مالی تلفیقی، صورت مالی تجمیعی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Financial and Integrated Statements In-Charge

خانواده شغلی: حسابداری و مالی

صنعت محل فعالیت: هولدینگ و سرمایه گذاری

سطح سازمانی: مسئول

مدیر مستقیم: رئیس حسابداری مدیریت

واحد اصلی: مدیریت مالی

زیرواحد: حسابداری مدیریت

هدف شغل:

جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت به منظور ارائه ی صورت های مالی اصلی و تلفیقی جهت استفاده ذینفعان شرکت
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است