شناسنامه شغل «مسئول فنی رگولاتوری»

عناوین شغلی مشابه:

مسئول فنی رگولاتوری

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Technical Responsible

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت دارو

سطح سازمانی: مسئول

مدیر مستقیم: مدیر رگولاتوری

واحد اصلی: مدیریت

زیرواحد: کیفیت / رگولاتوری

هدف شغل:

بررسی ، کنترل و نظارت بر حسن اجرای قوانین و استانداردهای دارویی به منظور انطباق آنها و حصول اطمینان از کیفیت ، ایمنی مصرف کنندگان و اثربخشی داروی تولید شده.
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top